.

Η φιλοξενία (hosting) της σελίδας έχει λήξει από τις 4/2/2014.

Αν είστε ο ιδιοκτήτης και επιθυμείτε την ενεργοποίηση της,
επικοινωνήστε στα παρακάτω τηλέφωνα:

211 8000 282 / 210 46 26 910

Γιάννης Μητσάκος
(Καθημερινές 12:00 - 18:00)

E-Mail επικοινωνίας: info@pcgreen.gr

Αντίγραφο των αρχείων της ιστοσελίδας σας θα διατηρηθεί μέχρι τις
28/2/2014

Μετά το πέρας της συγκεκριμένης ημερομηνίας θα υπάρξει επιπλέον
χρέωση για ενεργοποίηση.